Plan Podział Spółki

OGŁOSZENIE  firmy Nartorama sp. z o.o. z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Nr 0000426168 w sprawie podziału spółki.

Działając na podstawie art. 533 §2  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1577 ze zm., dalej k.s.h.) w związku z podziałem spółki przez wydzielenie,  Zarząd spółki pod firmą: NARTORAMA spółka z ograniczoną działalnością sporządził i przyjął uchwałą z dnia 01.07.2019 r. plan podziału, zwany dalej „Planem Podziału”.

Plan Podziału obejmuje w trybie art. 529 § 1 pkt 4   podział spółki Nartorama  sp. z o.o. (zwaną dalej: „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie wydzielonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)  na spółkę Nowo Zawiązaną, pod firmą Nartorama HotRest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Nowo Zawiązana”). Pozostający po wydzieleniu w Spółce Dzielonej majątek stanowi przedsiębiorstwo kontynuujące działalność.

Plan Podziału z dnia 01.07.2019 r. wraz z załącznikami. (pobierz plan podziału...)

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale; (pobierz załącznik...)
  • Załącznik nr 2 -  Projekt uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej o wyrażeniu zgody na podział; (pobierz załącznik...)
  • Załącznik nr 3  -  Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej; (pobierz załącznik...)
  • Załącznik nr 4  -  Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej  zawierające informację  o stanie księgowym spółki Dzielonej  sporządzone dla celów podziału na dzień 1 czerwca 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. (pobierz załącznik...)
  • Załącznik nr 5 - Zestawienie majątku Spółki Dzielonej, wykaz umów, lista pracowników, obciążenia na dzień 01.06.2019. (pobierz załącznik...)

 

Nartorama Skyway Express

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej kolei kanapowo – gondolowej "Nartorama Skyway Express" w sezonie letnim jak i zimowym. To świetny sposób na przygodę w rejonie gór Orlickich zarówno pieszą, rowerową jak i narciarską.

Przejazdy koleją rozpoczynają się z dolnej stacji mieszczącej się poniżej drogi, a kończą zaledwie 150 m od Schroniska Masarykova Chata w Czechach. Więcej informacji o cenie i czasie odjazdu w cenniku.

Zobacz więcej

Nasi partnerzy

Warunki
Wyciągi, trasy Czynne Nieczynne Trudność trasy: - łatwa - średnia - trudna - trasa oświetlona
WyciągTyp wyciąguSymbolDługośćNazwa trasyPokrywaDługość
Transit Masarykowa Talerzyk N1 143 m Transit Masarykowa 0 - 0 cm 143 m
Skyway Express Kanapa 6 osobowa + gondola N2 780 m Alpina 0 - 0 cm 950 m
Na krechę 0 - 0 cm 810 m
Serpentina 0 - 0 cm 1000 m
Spacerowa 0 - 0 cm 2800 m
Z Masarykowej 0 - 0 cm 2050 m
Patyczak 1 Talerzyk N3 215 m N3 Lewa 0 - 0 cm 240 m
Patyczak 2 Talerzyk N4 147 m N4 Prawa 0 - 0 cm 170 m
Transit Nart.- Wint. Talerzyk N5 350 m WN 0 - 0 cm 350 m
Taśma Nartorama Taśma NT 50 m Taśma Nartorama Trasa 0 - 0 cm 60 m